Quyền lợi hội viên

Quyền lợi hội viên được duy trì trong vòng 25 năm kể từ ngày hoàn thành tất cả các phí mua thẻ và  thủ tục hồ sơ để trở thành hội viên CLB Gôn Ngôi Sao Chí Linh. Trong trường hợp hội viên nhận chuyển nhượng, chuyển tên trên thẻ quyền hội viên sẽ được giảm trừ theo số năm mà hội viên trước đó  đã sử dụng.

Hội viên là hội viên của CLB Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh được hưởng các quyền lợi như sau:

1.      Được miễn phí sân cỏ và giá ưu đãi cho các dịch vụ khác trên sân : caddy, xe điện, sân tập…

2.      Được quyền Làm thẻ hội viên gia đình dành cho Vợ hoặc chồng và con cái từ 12 đến 18 tuổi.

3.      Khách của hội viên được áp dụng giá “Member Guest” khi tham gia chơi tại sân gôn Chí Linh, Đại Lải, Thủ Đức, Raffle, Cotapermai.

            Tại sân gôn Chí Linh và Đại Lải,  Hội viên được quyền mời 3 khách chơi cùng  vào  ngày cuối  tuần và  7 khách vào ngày trong tuần.

4.      Hội viên Được ưu tiên booking

5.      Được Hỗ trợ và ưu tiên khi tham gia tổ chức giải gôn : Booking, hỗ trợ trong việc mời khách, quảng cáo, tổ chức, và các hỗ trợ về mặt nhân sự khác.

6.      Được ưu tiên booking và hưởng giá ưu đãi  khi tham gia đánh gôn tại các sân : Thủ Đức, Raffle, Cota Permai.

7.      Hội viên Chí Linh được hưởng ưu đãi về giá (giảm hơn 40%) khi tham gia đánh gôn tại sân gôn Đại Lải

8.      Thẻ hội viên có thể được chuyển nhượng

Thẻ hội viên công ty được chuyển tên người ghi danh.

9.      Được hưởng quyền chơi gôn 36 hố khi sân gôn hoàn thành 36 hố và các điều kiện vật chất khác tại sân gôn sau khi sân gôn hoàn thành .

10.  Được tính và cập nhật handicap liên tục mỗi lần chơi Golf

 

Trách nhiệm

1.      Hội viên cần tuân thủ các điều lệ trên sân gôn và CLB.

2.      Hội viên phải hoàn thành phí Bảo dưỡng sân hằng năm trong năm đó.

Hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 sẽ được hưởng ưu đãi giảm 10 % trên tổng số phí

Nếu không hoàn thành trong năm sẽ bị phạt chậm đóng 10% trên tổng số phí

Hội viên cần Đăng kí trạng thái hội viên trước ngày 31 tháng 3 hàng năm : Absentee, Inactive, active để đóng phí theo loại hình phù hợp.

Trong trường hợp hội viên muốn thay đổi trạng thái hội viên trong năm đó, từ absentee sang inactive, absentee sang active hoặc inactive sang active, Hội viên sẽ được yêu cầu thanh toán phần phí còn thiếu.

3.      Trong trường hợp tham gia tổ chức giải gôn , hội viên được yêu cầu booking trước 2 tuần và làm HĐ với CLB.

4.      Hội viên tham gia chơi ngày cuối tuần yêu cầu phải booking trước 1 tuần.

5.      Hội viên nhận chuyển nhượng thẻ hoặc chuyển tên trên thẻ doanh nghiệp phải có sự đồng ý và xác nhận sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh và phải nộp phí chuyển nhượng hoặc phí chuyển tên.

Để được chuyển nhượng và chuyển tên trên thẻ, hội viên phải hoàn thành phí báo dưỡng sân tất cả các năm trước đó nếu chưa đóng tính  đến thời điểm chuyển nhượng.

Ban Điều hành Sân gôn!

 

 

 

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *