CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÍ LINH

Số: 01/TB-BGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chí Linh, ngày 10 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v thay đổi chủ sở hữu, chuyển nhượng Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh

Kính gửi: Quý Hội viên và Quý Khách hàng

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chí Linh (Chi Linh Golf Club) xin được gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành tới Quý Hội viên, Quý Khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ trong thời gian vừa qua, kính chúc Quý Hội viên, Quý Khách hàng năm mới 2018 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Quý Khách hàng và Quý Hội viên thân mến,

Ngày 01 tháng 02 năm 2018, Công ty Cổ phần Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh đã ký kết chuyển nhượng toàn bộ Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chí Linh (theo Hợp đồng chuyển nhượng số 0102/2018/HĐCN/NSCL-ĐTPTC). Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chí Linh trân trọng thông báo tới Quý Hội viên và Quý Khách hàng: Từ ngày 10 tháng 02 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chí Linh là chủ sở hữu chính thức của Sân Gôn Chí Linh. Trân trọng đề nghị Quý Hội viên, Quý Khách hàng thực hiện các giao dịch liên quan theo thông tin pháp nhân như sau:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chí Linh

Người đại diện theo pháp luật: Ông Cao Xuân Hợp, chức vụ: Giám đốc

Mã số doanh nghiệp: 0108098752

Số tài khoản : 46110000977779 –  Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – CN Bắc Hải Dương (BIDV)

Mọi thắc mắc xin liên hệ với ông Cao Xuân Hợp – Giám đốc Công ty, ĐT liên hệ: 0977466870, email: hopcx@apromaco.vn; ông Nguyễn Xuân Tùng, ĐT liên hệ: 0931669888, ông Trần Thế Hải ĐT liên hệ: 0931114278, hoặc Mr. Quyền – Phòng Kinh doanh ĐT: 0946260288, email: sales@chilinhstargolf.com.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Email: sales@chilinhstargolf.com.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

–          Như kính gửi;

–          Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc

–          Lưu Văn thư

Giám đốc

 

 

 (Đã ký)

 

 

Cao Xuân Hợp

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *