Kính gửi: Toàn thể Member và khách hàng của Công ty
Căn cứ vào tình hình thực tế của sân gôn ngày 08/05/2016 .
Căn cứ vào việc tổ chức giải thi đấu golf Cúp Báo Quảng Ninh 2016.
Ban điều hành sân gôn xin thông báo tới toàn thể Member, khách hàng của công ty với nội dung như sau:

Để tạo điều kiện cho Ban điều hành sân gôn tổ chức giải thi đấu golf “ Cúp Báo Quảng Ninh 2016” được chu đáo và thành công nhất. Ban điều hành sân quyết định tạm đóng cửa sân B-C, ngừng phục vụ Member và khách hàng sau 11h30’ ngày 08/05/2016.
Vậy Ban điều hành sân xin trân trọng thông báo để các Member, khách hàng của công ty được biết, sắp xếp lịch chơi của mình được hợp lý và rất mong nhận được sự hỗ trợ đồng thuận của toàn thể Member và khách hàng.
Trên đây là thông báo của Ban điều hành sân gôn, kính đề nghị tất cả các Member, khách hàng của Công ty được biết và thực hiện thông báo trên.
Trân trọng!

BAN ĐIỀU HÀNH SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH

(Đã ký)

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *