‰

1. Phí thay tên trên thẻ Hội viên doanh nghiệp : 6,330,000đ cho một lần thay tên

‰2. Phí chuyển nhượng: 10%  phí thẻ Hội viên chính thức tại thời điểm chuyển nhượng.

‰3. Hội viên doanh nghiệp B, C và D không thể tách ra thành các Hội viên doanh nghiệp A, hoặc cá nhân

‰4. Các mức phí trên đều có thể thay đổi

5. ‰Thời hạn thẻ hội viên: 25 năm

Ban Điều hành Sân gôn!

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *