Ban Lãnh đạo Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh thông báo tới Quý khách hàng chương trình Khuyến mãi Các ngày trong tuần Quý IV – Năm 2017 như sau:

 – Thời gian áp dụng: từ ngày 01/10/2017 đến  31/12/2017.

 – Khách hội viên/Khách lẻ:

+ Thứ 2 và Thứ 4: Giá 1,344,000 VNĐ /không hạn chế hố. (Giá  bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+Thứ 3, thứ 5, thứ 6: Giá 1,260,000 VNĐ /18 hố. (Giá bao gồm phí sân cỏ, phí caddy và 1/2 phí xe điện(xe 02 người)).

Ngày thứ 2,4: Tặng 02 chai nước Aquafina Small/Khách/18 Hố.

– Mức giá trên không tách rời phí xe điện.

– Không thu thêm phí xe điện cho nhóm khách có lẻ người.

 Công ty CP Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh kính chúc quý khách hàng có những giây phút thực sự vui vẻ khi đến Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh!

 BAN ĐIỀU HÀNH SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH

                           (Đã ký)

 – Thời gian áp dụng: từ ngày 01/10/2017 đến  31/12/2017.

 – Khách hội viên/Khách lẻ:

+ Thứ 2 và Thứ 4: Giá 1,344,000 VNĐ /không hạn chế hố. (Giá  bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+Thứ 3, thứ 5, thứ 6: Giá 1,260,000 VNĐ /18 hố. (Giá bao gồm phí sân cỏ, phí caddy và 1/2 phí xe điện(xe 02 người)).

Ngày thứ 2,4: Tặng 02 chai nước Aquafina Small/Khách/18 Hố.

– Mức giá trên không tách rời phí xe điện.

– Không thu thêm phí xe điện cho nhóm khách có lẻ người.

 Công ty CP Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh kính chúc quý khách hàng có những giây phút thực sự vui vẻ khi đến Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh!

 BAN ĐIỀU HÀNH SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH

                           (Đã ký)

 – Thời gian áp dụng: từ ngày 01/10/2017 đến  31/12/2017.

 – Khách hội viên/Khách lẻ:

+ Thứ 2 và Thứ 4: Giá 1,344,000 VNĐ /không hạn chế hố. (Giá  bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+Thứ 3, thứ 5, thứ 6: Giá 1,260,000 VNĐ /18 hố. (Giá bao gồm phí sân cỏ, phí caddy và 1/2 phí xe điện(xe 02 người)).

Ngày thứ 2,4: Tặng 02 chai nước Aquafina Small/Khách/18 Hố.

– Mức giá trên không tách rời phí xe điện.

– Không thu thêm phí xe điện cho nhóm khách có lẻ người.

 Công ty CP Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh kính chúc quý khách hàng có những giây phút thực sự vui vẻ khi đến Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh!

 BAN ĐIỀU HÀNH SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH

                           (Đã ký)

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *