Ban Lãnh đạo Sân Gôn Chí Linh thông báo tới Quý khách hàng chương trình Khuyến mãi Các ngày trong tuần Quý I – Năm 2018 như sau:

 – Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2018 đến  31/03/2018.

 – Khách hội viên/Khách lẻ:

+ Thứ 2 và Thứ 4: Giá 1,344,000 VNĐ /không hạn chế hố. (Giá  bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+Thứ 3, thứ 5, thứ 6: Giá 1,260,000 VNĐ /18 hố. (Giá bao gồm phí sân cỏ, phí caddy).

 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Chí Linh kính chúc quý khách hàng có những giây phút thực sự vui vẻ khi đến Sân Gôn Chí Linh!

 BAN ĐIỀU HÀNH SÂN GÔN CHÍ LINH

                           (Đã ký)

 – Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2018 đến  31/03/2018.

 – Khách hội viên/Khách lẻ:

+ Thứ 2 và Thứ 4: Giá 1,344,000 VNĐ /không hạn chế hố. (Giá  bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+Thứ 3, thứ 5, thứ 6: Giá 1,260,000 VNĐ /18 hố. (Giá bao gồm phí sân cỏ, phí caddy).

 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Chí Linh kính chúc quý khách hàng có những giây phút thực sự vui vẻ khi đến Sân Gôn Chí Linh!

 BAN ĐIỀU HÀNH SÂN GÔN CHÍ LINH

                           (Đã ký)

 – Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2018 đến  31/03/2018.

 – Khách hội viên/Khách lẻ:

+ Thứ 2 và Thứ 4: Giá 1,344,000 VNĐ /không hạn chế hố. (Giá  bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+Thứ 3, thứ 5, thứ 6: Giá 1,260,000 VNĐ /18 hố. (Giá bao gồm phí sân cỏ, phí caddy).

 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Chí Linh kính chúc quý khách hàng có những giây phút thực sự vui vẻ khi đến Sân Gôn Chí Linh!

 BAN ĐIỀU HÀNH SÂN GÔN CHÍ LINH

                           (Đã ký)

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *