Ban Lãnh đạo Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh thông báo tới Quý khách hàng chương trình áp dụng giá dịch vụ Mùa hè năm 2017 như sau:

 – Thời gian áp dụng: từ ngày 01/06/2017 đến  30/09/2017.

Hình thức áp dụng: đối với khách hàng thông thường.

1. GIÁ DỊCH VỤ GOLF:

Vào các ngày trong tuần:

+ Thứ 2 và Thứ 4: Giá 1,344,000 VNĐ /không hạn chế hố. (Giá  bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+ Thứ 3, thứ 5, thứ 6: Giá 1,134,000 VNĐ /18 hố. (Giá bao gồm phí sân cỏ, phí caddy).

+ Member Đại Lải: Giá 1,134,000 VNĐ /18 hố(Giá bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

Vào các ngày cuối tuần:

+ Member Đại Lải: Giá 1,990,000 VNĐ /18 hố. (Giá bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+ Member Guest: Giá 1,953,000 VNĐ /18 hố.  (Giá bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+ Visitor: Giá 2,604,000 VNĐ /18 hố.  (Giá bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+ Tee Time sau 12h00: Giá 2,100,000 VNĐ /18 hố.  (Giá bao gồm phí sân cỏ, phí caddy và 1/2 xe điện 02 chỗ).

2. GIÁ XE ĐIỆN:

+ Member Chí linh: 588,000 VNĐ / 18 hố.

+ Member Đại lải  : 672,000 VNĐ / 18 hố.

+ Member guest & Visitor: 672,000 VNĐ / 18 hố.

 Công ty CP Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh kính chúc quý khách hàng có những giây phút thực sự vui vẻ khi đến Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh!

 BAN ĐIỀU HÀNH SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH

                           (Đã ký)

 – Thời gian áp dụng: từ ngày 01/06/2017 đến  30/09/2017.

Hình thức áp dụng: đối với khách hàng thông thường.

1. GIÁ DỊCH VỤ GOLF:

Vào các ngày trong tuần:

+ Thứ 2 và Thứ 4: Giá 1,344,000 VNĐ /không hạn chế hố. (Giá  bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+ Thứ 3, thứ 5, thứ 6: Giá 1,134,000 VNĐ /18 hố. (Giá bao gồm phí sân cỏ, phí caddy).

+ Member Đại Lải: Giá 1,134,000 VNĐ /18 hố(Giá bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

Vào các ngày cuối tuần:

+ Member Đại Lải: Giá 1,990,000 VNĐ /18 hố. (Giá bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+ Member Guest: Giá 1,953,000 VNĐ /18 hố.  (Giá bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+ Visitor: Giá 2,604,000 VNĐ /18 hố.  (Giá bao gồm phí sân cỏ và phí caddy).

+ Tee Time sau 12h00: Giá 2,100,000 VNĐ /18 hố.  (Giá bao gồm phí sân cỏ, phí caddy và 1/2 xe điện 02 chỗ).

2. GIÁ XE ĐIỆN:

+ Member Chí linh: 588,000 VNĐ / 18 hố.

+ Member Đại lải  : 672,000 VNĐ / 18 hố.

+ Member guest & Visitor: 672,000 VNĐ / 18 hố.

 Công ty CP Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh kính chúc quý khách hàng có những giây phút thực sự vui vẻ khi đến Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh!

 BAN ĐIỀU HÀNH SÂN GÔN NGÔI SAO CHÍ LINH

                           (Đã ký)

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *