KẾT QUẢ
“CHI LINH STAR GOLF & COUNTRY CLUB CHAMPIONSHIP 2017”


I – GIẢI KỸ THUẬT

Nearest to the Pin #6: ĐOÀN MẠNH HÙNG

Nearest to the Pin #8: ĐOÀN VĂN MƯỜI

Nearest to the Pin #13: KIỀU QUANG VỌNG

Nearest to the Pin #17: NGUYỄN LƯU BÌNH

Longest Drive For Man #5: KIM HONG KYUN

Longest Drive For Lady #10: VŨ THỊ NHUNG

Nearest to the Line #7: LƯU THỊ HÀ

II. GIẢI CHÍNH

1. SECOND RUNNER UP NET DIVISION

Second Runner Up Net A: NGUYỄN KHẢ DÂN GROSS 88 HDC 14 NET 74

Second Runner Up Net B: NGUYỄN VĂN HÀ GROSS 91 HDC 23 NET 69

Second Runner Up Net C: PHẠM QUANG TRUNG GROSS 99 HDC 27 NET 72

Second Runner Up Net LADY: CHOI NI YEONG  GROSS 96 HDC 18 NET 78

2. FIRST RUNNER UP NET DIVISION

First Runner Up Net A: NGUYỄN VĂN BẰNG GROSS 85 HDC 11 NET 74

First Runner Up Net B: NGUYỄN HỮU PHẢI GROSS 89 HDC 20 NET 69

First Runner Up Net C: BÙI VĂN CƠ  GROSS 97 HDC 25 NET 72

First Runner Up Net LADY: NGUYỄN THỊ NGA GROSS 109 HDC 32 NET 77

3. CHAMPION NET DIVISION

Champion Net A: VŨ TRÍ HẢI GROSS 85 HDC 12 NET 73

Champion Net B: ĐẶNG THANH BÌNH GROSS 88 HDC 19 NET 69

Champion Net C: NGUYỄN HỮU HẢI GROSS 98 HDC 28 NET 70

Champion Net LADY: KIM JIN OG  GROSS 99 HDC 25 NET 75

4. BEST GROSS

Best Gross For Lady: NGUYỄN THỊ LẠNG GROSS: 86

Best Gross For Man: NGUYỄN QUỐC BÌNH GROSS: 79

III. GIẢI NHÀ TÀI TRỢ

Second Runner Up Net: ĐÀO VIẾT NGOẠN GROSS 78 HDC 7 NET 71

First Runner Up Net: ÔN VĂN NAM GROSS 85 HDC 15 NET 70

Champion Net: CHU VĂN ĐÀO GROSS 80 HDC 13 NET 67

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *