Câu lạc bộ gôn Chí linh muốn duy trì một số tiêu chuẩn hợp lý của trang phục trên sân gôn, trên sân tập và cũng như trong Nhà Câu lạc bộ như sau:

 

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *