Thủ tục làm thẻ Hội viên mới

Mời quý khách tải MEMBERSHIP INFORMATION FORM (thông tin của hội viên mới) tại đây

Purchase new membership ProcedureChi Linh Star Golf & Country Club_Joinning Fee Structure 2016 Membership Contract Template_Feb 2016-page-001 Membership Contract Template_Feb 2016-page-002 Membership Contract Template_Feb 2016-page-003 MEMBERSHIP INFORMATION FORM (thông tin của hội viên mới)

Mời quý khách tải MEMBERSHIP INFORMATION FORM (thông tin của hội viên mới) tại đây