Hole in one

Danh sách khách đoạt giải Hole In One Năm 2016
Stt Date Name Member Hole Course Club Ball Sponsor
1 01/01/2016 Nguyễn Đình Hoàn 732 8 B      
                 
2 10/012016 Ngô Thị Tâm 971S 5 A 8 Iron Titleist – 8  
                 
3 11/01/2016 Bae Moon Huyn Guest 8 B 8 Iron Market – 0  
                 
4 19/01/2016 Nguyễn Hưu Chưởng 246 13 C   Srixon – 3  
                 
5 24/01/2016 Kaneko 431 5 A 7 Iron Bridgestone 8  
                 
6 02/03/2016 Mihara Hironori Tour 5 A 8 Iron Srixon – 5  
                 
7 11/03/2016 Nguyễn Việt Dũng 361 8 A 52 Titleist – 3 Vietjet Air
                 
8 13/03/2016 Satoshi Kishimoto Guest 8 B 8 Iron Callaway – 3