Ban Điều hành Sân gôn Chí Linh thông báo:

 Nhằm mục đích nâng cao, tập trung chất lượng dịch vụ cho Hội viên, ban Điều hành Sân gôn Chí Linh trân trọng thông báo thay đổi chi phí thẻ Hội viên như sau :

 Thẻ Hội viên Ghi danh:

 1. Hội viên  Cá nhân:                                                                                  2,079,000,000 VND

 2. Gia đình – cho mỗi thẻ ghi danh:                                                            1,563,375,000 VND

 3. Doanh Nghiệp A, 01 Hội viên ghi danh :                                                 2,079,000,000 VND

 4. Doanh nghiệp B, 02 Hội viên  ghi danh :                                                3,034,000,000 VND

 5. Doanh nghiệp C, 03  Hội viên ghi danh :                                                3,878,000,000 VND

 6. Doanh nghiệp D, 04  Hội viên ghi danh :                                                4,722,000,000 VND

  Thẻ Hội viên  không ghi danh :

 1. Floating A, 1 Hội viên ghi danh + 1 không ghi danh :                              3,878,000,000 VND

 2. Floating B, 1 Hội viên ghi danh + 2 không ghi danh :                              5,144,000,000 VND

 3. Floating C, 1 Hội viên ghi danh + 3 không ghi danh :                              6,199,000,000 VND

  Quy định :

 – Phí thay tên trên thẻ Hội viên doanh nghiệp : 12,600,000 cho một lần thay tên

 – Phí chuyển nhượng: 10%  phí thẻ Hội viên chính thức tại thời điểm chuyển nhượng.

 – Hội viên doanh nghiệp B, C và D không thể tách ra thành các Hội viên doanh nghiệp A, hoặc cá nhân

 – Các mức phí trên đều có thể thay đổi

 – Thời hạn thẻ hội viên: 25 năm

   – Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2014.

 Chân thành cám ơn!

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *