Ban Điều hành Sân gôn Chí linh thông báo:

 Chương trình hoạt động các ngày 01&02 tháng 9 năm 2014:

 I. Các ngày áp dụng:

1. Ngày 01-09-2014 : (Green Fee + Caddy Fee)

– Member Chí Linh: 462,000 VNĐ/18 hố.

– Member Đại Lải: 882,000 VNĐ/18 hố.

– Member Guest & Visitor: 1,260,000 VNĐ/18 hố.

2. Ngày 02-09-2014: (Green Fee + Caddy Fee)

Áp dụng giá cuối tuần 

 II. Các hoạt động :

 A. Sân gôn tiến hành trao giải thưởng kĩ thuật cho các gôn thủ tham gia ngày 02-09-2014

1 – Nearest to the Pin #4A

2 – Nearest to the Pin #8A

3 – Nearest to the Pin #6B

4 – Nearest to the Pin #8B

5 – Nearest to the Pin #13C

6 – Nearest to the Pin #17C

7 – Longest Drive (Man) #7A

8 – Longest Drive (Man) #5B

9 – Longest Drive (Lady) #10C

10 – Nearest to Line #7B

B. Sân gôn tổ chức tiệc buffet trưa miễn phí tại nhà hàng vào ngày  02-09-2014

  Ban Điều hành trân trọng thông báo!

 Chân thành cám ơn!

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *