Ban Điều hành Sân gôn Chí linh thông báo:

Chương trình hoạt động các ngày lễ trong tháng 04 & 05 năm 2014:

I. Các ngày áp dụng:

1. 09-04-2014 : Áp dụng giá cuối tuần (Ngày 10/3 Âm Lịch)

2. 30-04-2014 : Áp dụng giá cuối tuần 

3. 01-05-2014 : Áp dụng giá cuối tuần

II. Các hoạt động :

1. Sân gôn tiến hành trao giải thưởng kĩ thuật cho các gôn thủ 30-04-2014, 01-05-2014

2. Sân gôn tổ chức tiệc buffet trưa miễn phí tại nhà hàng vào ngày 30-04-2014, 01-05-2014

 Ban Điều hành trân trọng thông báo!

Chân thành cám ơn!

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *