Kính gửi : Quý khách hàng và đối tác

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và đối tác về việc Giám Đốc Điều Hành Gôn có tên dưới đây đã chính thức nghỉ việc tại Công ty từ ngày 01 tháng 03 năm 2014 :

1. Ông Trần Đức Cảnh  – Sinh ngày 30 tháng 05 năm 1982; Số điện thoại: 0963 728 888

Mọi giao dịch giữa Quý khách hàng và đối tác với Giám Đốc Điều Hành Gôn nói trên dưới danh nghĩa của Công ty Cổ phần Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh kể từ ngày thôi việc là không hợp pháp và xâm hại đến chủ quyền thương hiệu của Công ty. Công ty Cổ phần Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh không chịu mọi trách nhiệm về mọi giao dịch của cá nhân trên.

Trường hợp cá nhân đã nghỉ việc ở trên đến Quý Công ty giao dịch trên danh nghĩa Công ty Cổ phần Sân Gôn Ngôi Sao Chí Linh, xin vui lòng báo tin cho chúng tôi theo số điện thoại : 0988 745 818

Đồng thời, Quý khách cần giao dịch với Công ty chúng tôi, vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây :

Ông Đoàn Văn Biên – Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Sân gôn Ngôi sao Chí linh

Địa chỉ : Phường Thái học – Thị xã Chí linh – Tỉnh Hải dương

Tel : 03203 585 617       Fax: 03203 585 618

Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Di động : 0988 745 818

Công ty Công ty Cổ phần Sân gôn Ngôi sao Chí linh rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ Quý khách và đối tác.

Xin trân trọng cám ơn./.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *