Ban Điều hành Sân gôn Chí linh thông báo nộp báo phí bảo dưỡng Sân cỏ:

  Hiện nay, Sân gôn Ngôi sao Chí linh đã đưa vào hoạt động 27 hố gôn. Tuy nhiên, một số Hội viên vẫn chưa hoàn thành phí bảo dưỡng Sân cỏ. Ban Điều hành Sân gôn thông báo tới tất cả Hội viên chưa đóng phí bảo dưỡng Sân cỏ như sau :

 1. Từ ngày 15/01/2014, tạm hoãn Quyền Hội viên đối với các trường hợp chưa đóng phí từ năm 2010, năm 2011 & năm 2012. Những Hội viên này khi lên sân sẽ áp dụng mức phí là “Khách của Hội viên” (Member Guest) cho đến khi hoàn thành phí bảo dưỡng Sân cỏ. Sau ngày 31/01/2014 Hội viên nào chưa hoàn thành sẽ bị áp dụng mức phí là ” Khách lẻ” (Visitor).

 2. Từ ngày 01/02/2014 Hội viên nào chưa hoàn thành mức Phí bảo dưỡng Sân cỏ năm 2013 sẽ áp dụng mức phí là “Khách của Hội viên” (Member Guest). Sau ngày 15/02/2014, Hội viên nào vẫn chưa hoàn thành sẽ áp dụng mức phí là “Khách lẻ” (Visitor).

 3. Từ năm 2014, Phí bảo dưỡng sân cỏ sẽ là: 18,900,000 VNĐCho 27 hố gôn, nhằm hỗ trợ Quý Hội viên, Sân gôn áp dụng chính sách mới như sau:

+ Quý Hội viên đóng trước 31/03/2014: 15,750,000 VNĐ

+ Quý Hội viên đóng trước 30/06/2014: 17,010,000 VNĐ

+ Quý Hội viên đóng sau 30/06/2014   : 18,900,000 VNĐ

 Trân trọng thông báo!

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *