Ban Điều hành sân gôn thông báo gôn thủ đạt giải kỹ thuật Tết dương lịch ngày 01-01-2014

Nearest to Pin  #5A: NGUYỄN SƠN – MB: 986

2.     Nearest to Pin #8A: KENISEKI – MB: 815

          Nearest to Pin #6B: JANG HAN WOO – MB: 838

4.     Nearest to Pin #8B:  NGUYỄN CHÍ THÀNH – MB: 1189

      Nearest to Pin #13C:  LÊ XUÂN QUANG – MB: 971

      Nearest to Pin #17C: PHẠM HUY THƯỞNG – MB: 1268

5.      Longest Drive  (for Man) #7A: TRỊNH VĂN THÀNH – MB: 605

      Longest Drive  (for Man) #5B: HIRAHARA – MB GUEST: 748

6.      Longest Drive  (for Lady) #10C: NGUYỄN THỊ LẠNG – MB: 1188S

           Nearest to the Line #7B : RYU NAM KI -MB: 989

c    Chân thành cảm ơn!

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *