Ban Giám Đốc xin thông báo:

 1. Mẫu thủ tục chuyển nhượng:

    – Hợp đồng chuyển nhượng thẻ

    – Form đồng ý chuyển nhượng (Trasfer form)

 2. Mẫu thủ tục chuyển tên trên thẻ:

    – Form chuyển tên trên thẻ (Change nominne form)

Để được hướng dẫn cụ thể và các thủ tục chuyển nhượng, chuyển tên trên thẻ, Quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận Sales & Marketing:

Tell: 04 3939 3100 Ext: 102

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *