Ban Giám Đốc xin thông báo danh sách Hội viên đạt giải ” Vô địch Câu Lạc Bộ 2013″:

 I.GIẢI KỸ THUẬT

Nearest to Pin #06: NGUYỄN THỊ HẰNG – MB: 115

1.     Nearest to Pin #08 : NGUYỄN QUỐC BÌNH – MB: 1186

          Nearest to Pin #13 : PHAN MẬU TIẾN – MB: 752

4.     Nearest to Pin #17 : NGUYỄN VĂN HUYÊN – MB: 158

5.     Longest Drive  (for Man) # 05 : NGUYỄN THANH BẮC – MB: 428

6.     Longest Drive  (for Lady)#10 : NGUYỄN THỊ LẠNG – MB: 1188S

          Nearest to the Line #07 : HOÀNG MINH TRÍ – MB:

 II.  CÁC GIẢI THƯỞNG CHÍNH

1.    SECOND RUNNER UP NET

Second Runner Up Net A : NGUYỄN QUỐC BÌNH – MB: 1186, GROSS: 80, HDC: 12 NET 68

Second Runner Up Net B : NGUYỄN VĂN PHONG – MB: 330, GROSS: 82, HDC: 14 NET 68

Second Runner Up Net C : NGUYỄN VĂN TUẤN – MB: 1289, GROSS: 89, HDC: 17 NET 72

Second Runner Up Net LADY : NGUYỄN THỊ NAM QUY – MB: 164S, GROSS: 107, HDC: 31 NET 76

2.    FIRST RUNNER UP NET

First Runner Up Net A:  ĐỖ NGỌC HOÀNG – MB: 659, GROSS: 80, HDC: 12 NET 68

First Runner Up Net  B : VŨ QUANG LAN – MB: 1136, GROSS: 82, HDC: 14 NET 68

First Runner Up Net  C: NGUYỄN HỒNG THÁI – MB: 216, GROSS: 86, HDC: 14 NET 72

First Runner Up Net   LADY:  NGUYỄN THỊ NGUYỆT – MB: 672S, GROSS: 109, HDC: 36 NET 73

3.    CHAMPION NET

Champion  Net A:  KIM JAE JUN – MB: 156, SCORE: 77, HDC: 11 NET 66

Champion  Net B: KUMAGAI      – MB: 563, SCORE:  81, HDC: 13 NET 68

Champion  Net C : NGUYỄN TRỌNG THỪA – MB: 29, SCORE:  88, HDC: 17 NET 71

Champion  Net Lady:  NGUYỄN THỊ HẰNG  – MB: 115, SCORE:  95, HDC: 24 NET 71

4.    CHAMPION GROSS

Champion Gross Lady:  VŨ THỊ VÂN – MB: 1999S, GROSS: 76

Champion Gross Men:  PHẠM MẠNH THẮNG – MB: 497, GROSS: 77

GUEST DIVISION

Second Runner Up Net: LÊ HÙNG, GROSS: 92, HDC: 19 NET 73

First Runner Up Net: NGUYỄN NAM DINH, GROSS: 88, HDC: 15 NET 73

Champion Net: VŨ HẢI NAM, GROSS: 85, HDC: 13 NET 72

Chân thành cám ơn!

 

 

 

 

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *