Chi Linh Golf Club – Thi sáng tác slogan cho công ty cổ phần đầu tư phát triển sân gôn Chí Linh

Thi sáng tác slogan cho công ty cổ phần đầu tư phát triển sân gôn Chí Linh

Công ty cổ phần đầu tư phát triển sân gôn Chí Linh thông báo tới các phòng ban , bộ phận trong  công ty cùng các cá nhân quan tâm tới cuộc thi sáng tác slogan cho công ty cổ phân đầu tư phát triển sân gôn chí linh. Nội dung của slogan phải ý nghĩa và gắn liền với hoạt động của công ty cổ phần đầu tư phát triển sân gôn Chí Linh.

 

0001

Recent Posts

Leave a Comment

399IMG_20180815_100016