Chi Linh Golf Club – Sân Gôn Chí Linh Thông Báo Tuyển Dụng

Sân Gôn Chí Linh Thông Báo Tuyển Dụng

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn mạnh của công ty. Chúng tôi cần tuyển những ứng viên năng động, nhiệt huyết cho những vị trí sau :

Nhân viên maketing : Số lượng : 01 người ( Nam/Nữ).

Nhân viên Kế toán :  Số Lượng :02  người (nam / Nữ).

Nhân viên Lễ Tân : Số Lượng :  01 người (nam / Nữ).

Nhân viên Nấu Bếp : Số Lượng : 02 người (nam / Nữ).

Nhân viên Phụ Bếp : số lượng : 01 người (nam / Nữ).

6044ddf714554383e4bcc31c5d1ca9e4-0

Recent Posts

Leave a Comment

IMG_20180815_09591790