Chi Linh Golf Club – Kết quả Giải “Vô Địch CLB 2016”

Kết quả Giải “Vô Địch CLB 2016”

membership-2016

KẾT QUẢ
“CHI LINH STAR GOLF & COUNTRY CLUB CHAMPIONSHIP 2016”


I – GIẢI KỸ THUẬT

– Nearest to the pin # 6: DƯƠNG  HẢI AN

– Nearest to the pin # 8: NGUYỄN TUẤN ANH (Hole in one thứ 2)

– Nearest to the pin # 13: PACK PEAL SEON

– Nearest to the pin # 17: NGUYỄN TIẾN SỸ

– Longest Drive for Ladies # 10: NGUYỄN THỊ NAM QUY

– Longest Drive for Men # 5: PHAN VĂN PHÚC

– Nearest to the Line # 7: PHẠM DUY HẢI

– Hole In One: (01)-NGUYỄN VĂN NGỌC – (02) NGUYỄN TUẤN ANH

II. GIẢI CHÍNH

1. SECOND RUNNER UP NET DIVISION

– Second Runner Up Net A: NGUYỄN VĂN THẮNG    Gross: 80  HDC: 11    Net: 69

– Second Runner Up Net B: NGUYỄN HỮU TRỰC   Gross: 93  HDC: 23    Net: 70

– Second Runner Up Net C: KIM JONG SUN    Gross: 96  HDC: 26    Net: 70

– Second Runner Up Net Ladies: NGUYỄN THU HÀ   Gross: 102  HDC: 25    Net: 80

2. FIRST RUNNER UP NET DIVISION

– First Runner Up Net  A: VŨ ĐỨC LONG   Gross: 78  HDC: 10  Net: 69 (67)

– First Runner Up Net  B: TRẦN VĂN PHƯƠNG   Gross: 89  HDC: 19  Net: 70

– First Runner Up Net  C: HOÀNG MINH TRÍ   Gross: 96  HDC: 27  Net: 69

– First Runner Up Net Ladies: ĐÀO THỊ HỒNG BÍCH    Gross: 102  HDC: 25  Net: 77

3. CHAMPION NET DIVISION

– Champion Net A: LÊ XUÂN QUANG   Gross: 77       HDC: 10    Net: 69

– Champion Net B: HOÀNG THANH HẢI  Gross: 89   HDC: 19  Net: 76

– Champion Net C: BÙI VĂN DỤ   Gross: 94   HDC: 26    Net: 68

– Champion Net  Ladies: KIM HAE JA   Gross: 91   HDC: 16   Net: 75

4. BEST GROSS

– Best Gross For Men: NGUYỄN TUẤN ANH  Gross: 76

– Best Gross For Ladies: NGUYỄN THỊ LẠNG Gross: 86

III. GIẢI NHÀ TÀI TRỢ

– Second Runner Up Net: VŨ TRÍ DÂN    Gross: 95  HDC: 23    Net: 72

– First Runner Up Net: NGUYỄN VĂN TUẤN   Gross: 92  HDC: 20  Net: 72

– Champion Net: NGUYỄN TUẤN LONG   Gross: 79   HDC: 9    Net: 70

Recent Posts

Leave a Comment

chilinhchilinh