Chi Linh Golf Club – Hướng dẫn về trang phục gôn

Hướng dẫn về trang phục gôn

Câu lạc bộ gôn Chí linh muốn duy trì một số tiêu chuẩn hợp lý của trang phục trên sân gôn, trên sân tập và cũng như trong Nhà Câu lạc bộ như sau:

 

Recent Posts

Leave a Comment