Chi Linh Golf Club – Sân gôn

Chi Linh Golf Club

Sân gôn Chí Linh vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặngIMG_20180815_095825 IMG_20180815_095829

Bình minh tại sân gôn Chí Linh một phong cảnh hấp dẫn các golfer và du khách.
IMG_20180815_095833 IMG_20180815_095836 IMG_20180815_095847 IMG_20180815_095851 IMG_20180815_095855 IMG_20180815_095858 IMG_20180815_095902 IMG_20180815_095905 IMG_20180815_095909 IMG_20180815_095913 IMG_20180815_095917
IMG_20180815_095946 IMG_20180815_095951 IMG_20180815_095955 IMG_20180815_095958 IMG_20180815_100006
IMG_20180815_100016 IMG_20180815_100020 IMG_20180815_100030