Chi Linh Golf Club – Giá ưu đãi cho tháng 9 rộn ràng
IMG_20180815_100016golf1211_10_42_000000 (1)