Chi Linh Golf Club – CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:“CHI LINH STAR GOLF & COUNTRY CLUB CHAMPIONSHIP 2017 “

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:“CHI LINH STAR GOLF & COUNTRY CLUB CHAMPIONSHIP 2017 “

Ban tổ chức giải: “Chilinh Star Golf & Country Club Championship 2017” xin thông báo tới Quý gôn thủ tham gia thi đấu giải về cơ cấu giải thưởng!

Trân trọng!

BAN TỔ CHỨC GIẢI

Recent Posts

Leave a Comment

Championship 20171