Chi Linh Golf Club – Chương trình khuyến mãi tháng 3,4,5 năm 2017