Chi Linh Golf Club – BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI THÁNG 06 – 2018
DSC_6961222