Chi Linh Golf Club
In Uncategorized Posted

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển sân gôn Chí Linh đã tham dự chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2018

Được sự đồng ý, ủng hộ và tạo điều kiện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần vật tư Nông sản , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển sân gôn Chí Linh đã tham dự chương [...]

Read More
page  1  of  9